100%

WSPARCIA
KIM JESTEŚMY

Jesteśmy grupą profesjonalnych prawników: adwokatów i radców prawnych, których łączy troska o wolności i prawa obywateli, a także chęć niesienia pomocy prawnej każdemu, kto o taką pomoc prosi.

W obliczu ostatnich wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy, , chcemy pomagać obrońcom naszych granic, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, dla dobra Rzeczypospolitej.

PORADNIK DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

AKTUALNOŚCI
POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
TOP